تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

6- فزونی خطاها

ششمین اثر عجله، فزونی خطاها است که می‏تواند با فزونی لغزش‏ها یکی باشد و می‏تواند دو چیز محسوب شود، (خطا در تشخیص هدف است و لغزش در راه وصول به آن).
امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏فرمایند: أصاب متأنّ أوکاد، أخطأ مستعجل أوکاد؛ افراد خویشتن‏دار یا به مقصد می‏رسند و یا به طور نسبی موفق می‏شوند و افراد عجول گرفتار خطا می‏شوند، یا به طور نسبی خطا می‏کنند.(735)
به هر حال، زیان‏های ناشی از عجله و دستپاچگی، بیش از آن است که مردم عادی فکر می‏کنند، و جریمه‏ای که انسان‏های عجول به خاطر عجله می‏پردازند، قابل شمارش نیست.