تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

ب - غفلت و مرگ قلب‏

غفلت قلب انسان را می‏میراند؛ یعنی، پس از قساوت و سنگدلی، مرگ قلب فرامی‏رسد، به گونه‏ای که دیگر مواعظ و اندرزها تأثیری در آن نمی‏کند. در چنین حالتی، راه بازگشت به او بسته می‏شود و امیدی برای سعادت او باقی نمی‏ماند.
امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏فرمایند: من غلبت علیه الغفلة مات قلبه؛ کسی که غفلت بر او چیره شود، قلبش می‏میرد.(556)
در حدیث دیگری از همان حضرت می‏خوانیم: بینکم و بین الموعظة حجاب من الغفلة و الغرّة؛ میان شما و موعظه و اندرز، حجابی از غفلت و غرور است.(557)