تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

نکات مهم درباره غفلت‏

گرچه این صفت در سرنوشت انسان تأثیر فوق‏العاده دارد و جز صفات رذیله محسوب می‏شود؛ ولی چرا علمای اخلاق به سراغ آن نرفته و سخن درباره آن نگفته‏اند و یا اگر گفته‏اند، بسیار مختصر و کوتاه بوده است. به هر حال در این بحث، مسایلی وجود دارد که باید هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار گیرد: