تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

1- تعریف تواضع‏

تواضع از مادّه وضع در اصل به معنی فرونهادن است، این تعبیر در مورد زنان باردار که مولود خود را به دنیا می‏آورند به عنوان وضع حمل گفته می‏شود و در مورد خسارت و زیان کردن و کمبود تعبیر وضیعة به کار می‏رود و هنگامی که به عنوان یک صفت اخلاقی گفته می‏شود مفهومش این است که انسان خود را پایین‏تر از آنچه موقعیّت اجتماعی اوست قرار دهد، به عکس تکبّر که مفهومش برتری‏جویی و قرار دادن خویشتن برتر از موقعیّت فردی و اجتماعی اوست.
بعضی از ارباب لغت تواضع را به معنی تذلّل تفسیر کرده‏اند و منظور از تذلّل در اینجا خضوع و فروتنی و تسلیم است.
مرحوم نراقی در معراج السعاده در تعریف تواضع می‏گوید: تواضع عبارت است از شکسته نفسی که نگذارد آدمی خود را بالاتر از دیگری ببیند و لازمه آن کردار و گفتار چندی است که دلالت بر تعظیم دیگران و اکرام ایشان می‏کند.(78)
تعبیر به فروتنی در فارسی دقیقاً همین معنا را می‏رساند و این مسئله از خلال گفتار و رفتار انسانها نمایان می‏شود.
در حدیثی از امام علیّ بن موسی الرضا علیه السّلام می‏خوانیم، سؤال کردند: ما حدّ التّواضع الّذی اذا فعله العبد کان متواضعاً؟ فقال: التّواضع درجات منها أن یعرف المرء قدر نفسه فینزّلها منزلتها بقلب سلیم لایحبّ أن یأتی الیه، ان رأی سیّئة دَرأها بالحسنة، کاظم الغیظ، عاف عن النّاس، و اللّه یحبّ المحسنین؛ حدّ تواضع که اگر انسان آن را انجام دهد متواضع محسوب می‏شود چیست؟ فرمود: تواضع درجات و مراحلی دارد: یکی از مراحل آن این است که انسان قدر و موقعیّت نفس خویش را بداند و در همان جایگاه با قلب سلیم (و پذیرش درونی) جای دهد، دوست نداشته باشد کاری درباره کسی انجام دهد مگر همانند کارهایی که درباره او انجام می‏دهند (همان‏گونه که انتظار احترام از دیگران دارد باید دیگران را محترم بشمارد و هر کاری را از سوی دیگران دون شأن خود می‏شمرد درباره دیگران دون شأن بشمرد.) هرگاه بدی از کسی ببیند آن را با نیکی پاسخ دهد، خشم خود را فرو برد، از گناهان مردم درگذرد و آنها را مورد عفو قرار دهد، خداوند نیکوکاران را دوست دارد.(79)
آنچه در این روایت پُرمحتوا آمده، در واقع نشانه‏های تواضع است که از طریق آن می‏توان به تعریف تواضع نیز آشنا شد.
در حدیث دیگری از امام باقر علیه السّلام می‏خوانیم: التّواضع الرّضا بالمجلس دون شرفه و أن تسلّم علی من لقیت و أن تترک المراء و ان کنت محقّاً؛ تواضع آن است که به کمتر از جایگاه شایسته خود در مجلس قانع باشی و هرگاه کسی را ملاقات کردی در سلام پیشی بگیری و جرّ و بحث را رها کنی هر چند حق با تو باشد.(80)
حقیقت این است که تعریف تواضع از نشانه‏های آن جدا نیست؛ چرا که یکی از بهترین راه‏های تعریف یک موضوع، ذکر نشانه‏های گوناگون آن است (دقّت کنید.)