تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

5- فزونی لغزش ها

از پیامدهای دیگر سوء آن، لغزش‏های فراوان است؛ زیرا تصمیم‏گیری صحیح نیاز به تأمّل و تدبّر و دقّت فراوان دارد و آن هم به صورت عجولانه و شتابزده امکان‏پذیر نیست و لذا افراد عجول غالباً گرفتار لغزش‏های مختلفی می‏شوند، چه در تشخیص هدف و چه در راه وصول آن.
امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏فرماید: مع العجل یکثر الزّلل؛ با عجله و شتابزدگی لغزش‏های فراوان پیش می‏آید(733). و نیز می‏فرمایند: من عجل کثر عثاره؛ هر کس شتاب کند، لغزش او بسیار خواهد بود.(734)