تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

چند مسئله مهم‏

با روشن شدن دیدگاه قرآن مجید و روایات اسلامی در مورد این رذیله اخلاقی (حسد) و عمق فاجعه‏ای که از آن حاصل می‏شود، به سراغ چند نکته مهم که در این بحث باقی مانده است می‏رویم تا موضوع حسد از جوانب مختلف روشن گردد و آنها عبارتند از:
1- معنی و مفهوم حسد.
2- انگیزه‏های حسد.
3- نشانه‏ها و آثار حسد.
4- پیامدهای فردی و اجتماعی حسد.
5- طرق درمان و پیشگیری حسد.