تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

5- مراتب حسد

بزرگان علم اخلاق برای حسد مراحل مختلفی ذکر کرده‏اند از جمله دو مرحله کاملاً متمایز زیر:
1- وجود حسد در درون دل و در اعماق روح، به گونه‏ای که انسان آن را کنترل کند و اثرش در گفتار و رفتار او ظاهر نگردد.
2- وجود حسد در درون به گونه‏ای که از کنترل او خارج شود و با سخنان و اعمال شیطانی بروز کند و برای انتقام‏گیری از محسود و زوال نعمت او تلاش کند.
از بعضی از روایات استفاده می‏شود که همه (یا غالب) مردم رگه‏های حسد در درون جانشان وجود دارد، ولی تا آن را در گفتار و رفتار خود ظاهر نکنند، گناهی بر آنها نوشته نمی‏شود!
از جمله در حدیثی از پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نقل شده که فرمود: ثلاث لاینجو منهنّ أحد: الظنّ، و الطّیرة، والحسد، و ساحدّثکم بالمخرج من ذلک، اذا ظننت فلاتحقّق، و اذا تطیّرت فامض، و اذا حسدت فلاتبغ؛ سه چیز است که هیچ کس از آن رهایی نمی‏یابد: گمان بد، فال بد و حسد و من راه نجات از آنها را برای شما بازگو می‏کنم، هنگامی که گمان بد درباره کسی بردی، ترتیب اثر به آن نده و هنگامی که فال بد زدی اعتنا مکن و به کار خود ادامه بده و هنگامی که به کسی حسد پیدا کردی ستم مکن (و در گفتار و اعمال با حسد هماهنگ مشو)!(196)
در حدیث دیگری آمده است: قلّ من ینجو منهنّ؛ کمتر کسی از این سه صفت نجات می‏یابد!(197)
از این تعبیر استفاده می‏شود که این حکم عمومی نیست و انبیا و اولیا را شامل نمی‏شود، چرا که اگر آنها در ظاهر و باطن از حسد پاک نشوند هرگز به آن مقامات والای روحانی و معنوی نمی‏رسند، به همین دلیل حدیثی را که می‏گوید: هیچ کس از حسد خالی نیست حتّی انبیا به عنوان محسود واقع شدن تفسیر کرده‏اند، یعنی حسودان در برابر همه کس حتّی پیامبر الهی ظاهر می‏شوند که نسبت به مقامات آنها حسد می‏ورزند.
به هر حال، در اینکه صفت حسد از رذایل اخلاقی است خواه به مرحله ظهور و بروز برسد یا نه شکّی نیست، سخن در این است که آیا اگر به مرحله ظهور و بروز نرسد گناه و عقوبتی بر آن نوشته می‏شود یا نه؟ ظاهراً دلیلی بر گناه بودن آن در مرحله عدم ظهور و بروز نداریم، هر چند صفت نکوهیده‏ای است.
ولی مرحوم نراقی در معراج‏السعاده در این زمینه می‏گوید: هرگاه حسد آدمی را به افعال و گفتار ناپسند وادار کند تا زبان به غیبت و بدگویی بگشاید و... گناه کرده، همچنین اگر از اظهار و ابراز آن خویشتن‏داری نماید و از رفتار و گفتاری که دلالت بر حسد نماید پرهیز کند، ولی در باطن زوال نعمت محسود را طالب و به درد و رنج او راغب باشد و از این نظر احساس ناراحتی نکند و بر خود خشمگین نباشد باز گناه کرده است.(198)
ولی ظاهراً دلیلی بر حرام بودن قسم دوّم وجود ندارد.
به این ترتیب مرحله عدم ظهور و بروز باز دو حالت دارد: حالتی که صاحبش از وجود آن ناراحت نباشد و در رفع آن نکوشد بلکه در درون با آن هماهنگ گردد و حالتی که چنین نباشد، گناه بودن حالت اوّل بعید به نظر نمی‏رسد هر چند دلیل قاطعی بر آن نداریم.