تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

شهوت‏پرستی در روایات اسلامی‏

این مسئله در منابع روایی اسلام، مورد توجّه فراوان قرار گرفته است که بیشتر آنها بیانگر هشدار، درباره پیامدهای خطرناک آن است. این احادیث تکان‏دهنده، هر خواننده‏ای را تحت تأثیر عمیق قرار داده و روشن می‏سازد که آلودگی به شهوت - خواه به مفهوم عام و خواه به مفهوم خاص آن - از موانع اصلی سعادت و کمال انسانها و از اسباب مهم گسترش گناه و جنایت در جامعه بشری است که در ذیل، به بعضی از آن احادیث اشاره می‏شود:
1- پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می‏فرمایند: ما تحت ظلّ السّماء من اله یعبد من دون اللّه أعظم عند اللّه من هوی متّبع؛ در زیر آسمان معبودی جز خدا پرستیده نشده است که در پیشگاه خدا، بدتر از هوا و هوسی باشد که انسان را به دنبال خود می‏کشاند.(444)
به این ترتیب، روشن می‏شود که شهوت و هوای نفس از خطرناک‏ترین عوامل انحراف انسان به سوی زشتی‏هاست.
2- امام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السّلام می‏فرمایند: الشّهوات سموم قاتلات؛ شهوت‏ها، زهرهای کشنده است(445) (که شخصیّت و ایمان و مروّت و اعتبار انسان را نابود می‏سازد).
3- در حدیث دیگری از همان امام بزرگوار علیه السّلام آمده است: الشّهوات مصائد الشّیطان؛ شهوات دام‏های شیطان است.(446) (که انسان‏ها را به وسیله آن در هر سن و سال و در هر زمان و مکان صید می‏کند).
4- همان حضرت علیه السّلام در جای دیگر می‏فرمایند: امنع نفسک من الشّهوات تسلم من الآفات؛ اگر می‏خواهید از آفات در امان باشید، خویشتن را از تسلیم شدن در برابر شهوات بازدارید.(447)
5- در حدیث دیگری نیز از همان پیشوایان پرهیزکاران جهان آمده است: ترک الشّهوات أفضل عبادة و أجمل عادة؛ ترک شهوتها، برترین عبادت و زیباترین عادت است.(448)
6- امام صادق علیه السّلام می‏فرماید: من ملک نفسه اذا غضب و اذا رهب و اذا اشتهی، حرّم اللّه جسده علی النّار؛ کسی که به هنگام غضب و تمایل و ترس و شهوت، مالک نفس خویش باشد، خداوند جسد او را بر آتش دوزخ حرام می‏کند.(449)
7- امیرمؤمنان علی علیه السّلام در حدیث دیگری می‏فرمایند: ضادّوا الشّهوة مضادّة الضّد ضدّه و حاربوها محاربة العدوّ العدوّ؛ با خواهش‏های نفسانی در تضاد باشید، همچون تضاد دو ضد با یکدیگر و با آن به پیکار برخیزید (مانند) پیکار دشمن با دشمن.(450)
این سخن با صراحت، این حقیقت را بازگو می‏کند که شهوت‏پرستی درست مقابل سعادت و خوشبختی انسان قرار گرفته است.