تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2- فساد عقل‏

شهوت‏پرستی، پرده‏های ضخیمی بر عقل و فکر انسان می‏اندازد؛ حق را در نظر او باطل و باطل را در نظر او، حق جلوه می‏دهد. در روایات گذشته نیز بیان داشتیم که: طاعة الهوی تفسد العقل؛ هواپرستی عقل را باطل می‏کند.(466) به همین دلیل بسیاری از شهوت‏پرستان به هنگام غلبه شهوت، کارهایی انجام می‏دهند که بعد از فرونشستن آتش شهوت، از آن عمل خویش سخت پشیمان شده و گاه تعجّب می‏کنند که چگونه دست به انجام آن کار احمقانه و غلط زده‏اند.
در حدیث دیگری امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏فرمایند: اذا أبصرت العین الشّهوة عمی القلب عن العاقبة؛ هنگامی که چشم، مظاهر شهوت را ببیند، عقل از مشاهده عاقبت کار بازمی‏ماند.(467)