تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

الف - جهل و نادانی‏

غفلت و بی‏خبری سرچشمه‏های زیادی دارد که نخستین عامل آن، جهل و ناآگاهی است.
عدم شناخت مقام پروردگار، بی‏توجّهی به مسئله قیامت، ناآگاهی نسبت به بی‏اعتباری مال و مقام و ثروت دنیا، بی‏خبری از وسوسه‏های شیطان و شیطان صفتان، از مهمترین عوامل غفلت است.
امام امیرمؤمنان علی علیه السّلام در این زمینه می‏فرمایند: انّ من عرف الایّام لم یغفل عن الاستعداد؛ کسی که وضع روزگار (و بی‏اعتباری دنیا) را بداند از آمادگی برای سفر آخرت غافل نمی‏شود(550). آری! جهل به هر یک از این امور، سبب افتادن در گرداب غفلت و گرفتار شدن در عواقب شوم آن است.