تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

3- ریشه‏های جُبن‏

1- ضعف ایمان و سوءظنّ به خدا، زیرا افراد باایمان دارای توکّل و امید به لطف خداوند و اعتقاد به وعده‏های او هستند، و چنین کسانی هرگز سست و زبون نخواهند شد، و از حوادث هر قدر بزرگ باشد نمی‏ترسند، این همان است که در فرمان معروف مالک‏اشتر آمده است که امام علیه السّلام می‏فرماید: انّ البخل و الجُبن و الحرص غرائز شتّی یجمعها سوءالظّنّ باللّه؛ بخل و ترس و حرص، غرائز و تمایلات متعدّدی هستند که جامع آنها سوءظنّ به خدای بزرگ است!
2- احساس کمبود شخصیّت و عقده حقارت یکی دیگر از دلایل جُبن و ترس است، به همین دلیل هر اندازه به افراد شخصیّت داده شود بر شجاعت آنها افزوده می‏شود و از همین رو از حدیث امام امیرمؤمنان آمده است که: شدّة الجُبن من عجز النّفس و ضعف الیقین؛ شدّت ترس از ناتوانی روحی و ضعف یقین سرچشمه می‏گیرد!(362)
3- عدم آگاهی و جهل در بسیاری از اوقات سبب جهل می‏شود، انسان از اشخاص و جانداران و موجوداتی که درست آنها را نمی‏شناسند می‏ترسد، ولی هنگامی که به قدر کافی آگاهی می‏یابد ضعف او زایل می‏شود.
4- عافیت‏طلبی یکی دیگر از اسباب ترس است، چرا که همیشه شجاعت در عین اینکه پیروزی می‏آفریند مشکلات و ناراحتی‏هایی را نیز ممکن است به همراه داشته باشد که باب طبع عافیت‏طلبان ترسو نیست.
5- بروز حوادث تلخ و ناگوار غالباً سبب می‏شود که انسانها به نوعی ترس گرفتار شوند، زیرا این حوادث تلخ ذهنیّت‏های ترس‏آلودی در انسان به وجود می‏آورد که گاه تا آخر عمر با اوست و جز با روانکاوی صحیح برطرف نمی‏گردد.
6- افراط در احتیاط می‏تواند ناشی از ترس باشد و یا عاملی برای ایجاد ترس، چرا که به انسان می‏گوید از هر احتمال خطری باید پرهیز کرد، و این یکی از ریشه‏های اصلی ترس است.
7- انکار نمی‏توان کرد که ساختمان روحی و جسمی افراد نیز در بروز این پدیده شوم مؤثّر است، گروهی از افراد را می‏بینیم که به خاطر ضعف قلب یا ناتوانی اعصاب، یا ضعفهای دیگر جسمانی، از همه چیز می‏ترسند، در حالی که از این حالت متنفّرند ولی نمی‏توانند آن را از خود دور سازند.
آنها می‏گویند: چه کنیم این ترس دست خودمان نیست، و بی‏اختیار بر ما تحمیل می‏شود، ولی چنان نیست که این حالت از طریق روان درمانی قابل تغییر نباشد.