تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

1- هواپرستی‏

این خوی ناپسند، مانند بسیاری از رذایل دیگر، قبل از هر چیز از هواپرستی سرچشمه می‏گیرد، انسان‏های هواپرست، معمولاً برای رسیدن به خواست دل، عجول و دستپاچه‏اند و غالباً هوا و هوس‏ها به آنها اجازه نمی‏دهد، در عواقب امور بیندیشند و راه درست را برای رسیدن به مقصد برگزینند؛ به همین جهت خود را به آب و آتش می‏زنند و با دستپاچگی به سوی هوس‏های خویش می‏دوند و خود را گرفتار می‏سازند.