تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

3- دیدن مطبوعات و رسانه‏های تصویری‏

مطبوعات و رسانه‏های تصویری نقش بسیار مؤثری در تحریک مسایل جنسی، مخصوصاً در میان قشر جوان دارد. افراد سودجو و گروه‏هایی که از این راه به درآمدهای هنگفت نامشروعی می‏رسند، دست به انتشار مفتضح‏ترین فیلم‏ها، عکس‏ها، رمان‏ها و داستان‏های عشقی کثیف می‏زنند و در شرایطی که امواج رسانه‏ها به آسانی از یک گوشه جهان به گوشه دیگر منتقل می‏شود، کنترل آنها کار آسانی نیست؛ ولی به هر حال اگر این امر به طور کامل، امکان‏پذیر نباشد، به طور ناقص امکان‏پذیر است که غفلت از آن، موجب گرفتاریهای فراوان اخلاقی و اجتماعی است.
با نهایت تأسف، گروهی از نویسندگان و ارباب علم و دانش نیز در این مسئله به موضع انفعالی روی آورده‏اند و به خاطر این که شرایط زمان، اجازه مخالفت با این امور را نمی‏دهد و یا مخالفت با آنها، ما را از نسل جوان جدا می‏سازد، یا در اذهان مردم متمدّن، به عقب‏افتادگی متّهم می‏شویم؛ به همین دلیل، دست روی دست گذاشته و مأیوسانه به امواج خطرناکی که جوامع اسلامی را دربرگرفته، نگاه می‏کنند.