تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

نتیجه‏

آیات فوق به خوبی دیدگاه و بینش اسلام را نسبت به چهره بُخل نشان می‏دهد؛ نمونه‏هایی از کارهای بخیلان و سرنوشت شوم آنها و آثار و پیامدهای بُخل را در زندگی مادّی و معنوی مشخص می‏کند و از بُخل به عنوان یک رذیله مهم اخلاقی نام می‏برد. رذیله که با فلاح و رستگاری و سعادت انسان‏ها هرگز سازگار نیست.