تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

1- مفهوم حسد و تفاوت آن با غبطه

بزرگان علم اخلاق در تفسیر حسد چنین گفته‏اند: حسد که در فارسی از آن تعبیر به رشک می‏شود به معنی آرزوی زوال نعمت از دیگران است، خواه آن نعمت به حسود برسد یا نرسد بنابراین کار حسود یا ویرانگری است، یا آرزوی ویران شدن بنیان نعمتهایی است که خداوند به دیگران داده است، خواه آن سرمایه و نعمت به او منتقل شود یا نه!
بنابراین بدترین نوع حسد آن است که انسان نه فقط آرزوی زوال نعمت دیگران داشته باشد بلکه در مسیر آن گام بردارد، خواه از طریق ایجاد سوءظنّ و بدبینی نسبت به محسود یعنی کسی که مورد حسد واقع شده است باشد یا از طریق ایجاد مانع در کار او و این نوع حسد حاکی از خباثت شدید درونی حسودان است.
مرحله ساده‏تر آن است که هدفش به چنگ آوردن آن نعمت است از طریق سلب کردن آن از دیگران گرچه این هم از رذایل و صفات زشت است، ولی به شدّت نوع قبل نیست.
باز مرحله پایین‏تر آن است که تنها آرزوی سلب نعمت از دیگری کند بی‏آنکه کمترین سختی بگوید و کوچکترین گامی در این راه بردارد.
این حالت هرگاه بی اختیار برای انسان پیدا شود - که گفته‏اند برای بسیاری پیدا می‏شود - گناهی بر او نیست، ولی اگر در اختیار انسان باشد به طوری که از طریق مقدّماتی حاصل شود و با مقدّماتی از میان برود، بی‏شک آن هم جزء رذایل اخلاقی است، ولی اینکه گناه دارد یا نه قابل تأمّل است و این تأمّل از آنجا ناشی می‏شود که آیا صفات زشت درونی هر چند اختیاری باشد مادام که در عمل انسان ظاهر نشود حرام است یا تنها یک انحطاط اخلاقی محسوب می‏شود؟
به هر حال نقطه مقابل حسد غبطه است و آن این است که انسان آرزو کند که نعمتی همانند دیگران یا بیشتر از آنها داشته باشد، بی‏آنکه آرزوی زوال نعمت کسی را داشته باشد.
ولی بعضی معتقدند که غبطه نیز نوعی حسد است و حتّی حدیثی از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به عنوان شاهد نقل کرده‏اند.(176)
امّا روشن است که این سخن در صورتی است که حسد را به معنی وسیعی تفسیر کنیم که مقایسه نعمت‏های خویش با دیگران را شامل شود که در واقع یک نزاع لفظی است و معروف همان است که در بالا گفته شد.
به هر حال حسد صفتی است مذموم و نکوهیده در حالی که غبطه نه تنها مذموم نیست بلکه پسندیده و مایه ترقّی و پیشرفت است همان‏گونه که طریحی در مجمع‏البحرین مادّه حسد آورده است.
در حدیثی از امام صادق علیه السّلام می‏خوانیم: انّ المؤمن یغبط و لایحسد، و المنافق یحسد و لایغبط؛ مؤمن غبطه می‏خورد، ولی حسد نمی‏ورزد، امّا منافق حسد می‏ورزد و غبطه نمی‏خورد.(177)