تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2- استمرار و دوام ذکر

عامل مؤثر دیگر برای زدودن آثار غفلت استمرار و دوام ذکر است؛ زیرا، یاد خدا دل را بیدار می‏کند، روح را صفا می‏بخشد و چشم بصیرت را بینا می‏سازد و در پرتوی آن، انسان، حق را حق می‏بیند و باطل را باطل و قادر به تشخیص دوست و دشمن سعادت خود می‏شود.
لذا امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏فرمایند: بدوام ذکر اللّه تنجاب الغفلة؛ با استمرار یاد خدا، آثار غفلت زدوده می‏شود.(569)