تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

3- غفلت و بی‏خبری‏

غفلت و بی‏خبری از پیامدهای شهوت‏پرستی، عامل دیگر آلودگی به این رذیله اخلاقی است؛ زیرا بیشتر رذایل اخلاقی، آثار سوء جسمانی و بهداشتی دارد؛ مثلاً، شکم‏پرستی، انسان را به انواع بیماری‏ها مبتلا می‏سازد و یا افراط در شهوت جنسی، نیرو و توان انسان را کاهش داده، اعصاب را در هم می‏کوبد و عمر را کوتاه نموده و در نهایت سلامت جسمی و روحی انسان را مختل می‏سازد.
به همین دلیل، در جوامع غیرمذهبی، افراد زیادی مقیّد به رعایت اعتدال در خوردن و مسایل جنسی هستند؛ زیرا توصیه پزشکان را در این زمینه پذیرفته و نتایج آن را درک کرده‏اند.
مشکلات اجتماعی ناشی از شهوت‏پرستی نیز قابل انکار نیست. به یقین شکم‏پرستی گروهی از مردم سبب گرسنگی گروه‏های دیگری خواهد شد.
بی‏بندوباری در مسائل جنسی نیز سبب ناامنی زن و فرزند این افراد می‏شود و چه بسا که آلودگی به عمق خانه آنها نیز نفوذ می‏کند.
بنابراین هر کس که بر این امور توجّه کند، به یقین در کنترل شهوات خویش می‏کوشد.