تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

3- تضعیف شخصیّت اجتماعی انسان‏

شهوت‏پرستی، شخصیت و اجتماعی انسان را در هم می‏شکند و او را به ذلّت می‏کشاند؛ زیرا برای کامیابی‏های شهوانی باید تمام قید و بندهای اجتماعی را شکست و تَن به هر پَستی داد. بدیهی است که انسان باشخصیّت، در کشاکش شهوات، بر سر دو راهی قرار می‏گیرد یا باید به خواست‏های شهوانی دل خویش برسد، یا شخصیّت و احترام خود را حفظ نماید که اغلب جمع میان این دو غیرممکن است!
در حدیثی از امیرمؤمنان علی علیه السّلام آمده است: زیادة الشّهواة تزری بالمروّة؛ افزون شدن شهوت، شخصیّت انسان را لکه‏دار می‏کند.(468)