تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

6- رفع یک اشتباه‏

در اینجا ممکن است بعضی تصوّر کنند اسلام با توجّه به روایات و آیات بالا چندان تمایلی به پیشرفت زندگی مادّی مردم ندارد و از اصول تمدّن مادّی و ترقّی صنایع ناخشنود است؛ زیرا پیروان خود را دعوت به بیگانگی از دنیا می‏کند! در حالی که این یک اشتباه بزرگ است، اسلام با حرص و دنیاپرستی و فداکردن همه ارزشها در برابر مال و ثروت و مقام و شهوت مبارزه می‏کند، نه از به کارگیری مواهب دنیا در مسیر عزّت و آزادگی و ارزشهای معنوی.
توضیح اینکه: مواهب مادّی در حدّ ذات خود ابزاری هستند برای وصول به مقاصد دیگر، هرگاه از آنها برای فراهم آوردن زمینه‏های رشد معنوی و تعالی انسانی استفاده شود مطلوبند و اگر از آنها در راه خودکامگی و هوسرانی استفاده شود و یا این مواهب به صورت هدف نهایی درآید و انسان را از اهداف اصلی آفرینشش بیگانه سازد قطعاً نامطلوب است.
این درست به ابزار و وسایل صنعتی جدید می‏ماند که قابل بهره‏گیری دوگانه است، هواپیماها می‏توانند وسیله‏ای برای نقل و انتقال سریع و آسان انسانها در طریق کسب دانش و تأمین روزی حلال و گسترش عدالت و کمک به نیازمندان و عمران و آبادی باشند، همان‏گونه که می‏توانند وسیله‏ای برای فروریختن بمب‏های ویرانگر، یا به صورت ابزار کُشتار جمعی درآیند که نه بر انسان رحم کند نه بر حیوان و گیاه!
بنابراین نباید نکوهش از حرص و دنیاپرستی، بهانه‏ای برای رها کردن فعالیّت‏های مثبت اقتصادی و رشد و شکوفایی صنعت و مانند آن شود و افراد تنبل و بیکاره خود را زیر پوشش کناره‏گیری از حرص و دنیاپرستی قرار دهند و آن را توجیهی برای کاستی‏های خود بدانند.