تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

مقدمه

آخرین بخش از مباحث اخلاقی، بحث ارزش های اخلاقی در روابط بین الملل است. منظور این است که رابطه جوامع اسلامی با دیگر جوامع، که دارای عقاید و ارزش های اسلامی نیستند، چگونه باید باشد؟
اما بحث درباره کیفیت رابطه جوامع اسلامی با یکدیگر ضرورتی ندارد؛ زیرا با توجه به این که مرز جامعه اسلامی عقیده است و همه مسلمان ها جامعه واحدی را تشکیل می دهند، این بحث، در واقع، بی موضوع است.
بنابراین، موضوع بحث، این است که مسلمان ها با غیر مسلمان ها چگونه باید رفتار کنند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت: این مسئله ابعاد مختلفی دارد؛ مثل این که جوامع غیر اسلامی چند دسته هستند؟ و احکام فقهی و سیاسیِ اسلام، درباره هر یک از آن ها چیست؟ که این گونه مباحث در بحث های حقوقی اسلام طرح می شود.