تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

الف) سلام کردن و انس گرفتن

یک مسلمان هنگامی که می خواهد وارد خانه دیگران شود، این کار، از نظر اسلام،
﴿ صفحه 248﴾
آدابی دارد که باید آن ها را رعایت کند. نخستین مورد از آداب ورود به خانه دیگران و یا حتی برخورد و ملاقات با دیگران، سلام و استیناس است.
سلام کردن به صاحب خانه و انس گرفتن با او، که طبعاً با نوعی احوال پرسی و تعارفات انجام می گیرد، جزو نخستین و مهم ترین آداب اسلامی است که هنگام رفتن به منزل دیگران لازم است رعایت شود و نمی توان سرزده و بی سر و صدا وارد خانه مردم شد، بلکه در گام نخست و قبل از هر چیز باید با نرمی و آرامش، او را متوجه ورود خود کرد و با او ارتباط دوستانه و انس برقرار نمود تا وحشت زده، مضطرب و نگران نشود، به او گمان بد نبرد و عکس العمل نامطلوبی از خود نشان ندهد. سپس با سلام و درود و سپاس، محبت و همدلیِ خود را به وی منتقل کرد و او را از خود کاملا مطمئن ساخت.