تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

مباحثه یا گفت و شنود چند طرفه

مباحثه عبارت است از گفت و شنود دو یا چند نفر و هم فکریِ آن ها درباره یک موضوع، طرح اشکال ها، بیان ابهامات و دادن پاسخ به آن ها. گاهی انسان درباره یک مطلب، هر چه می اندیشد، فکرش به جایی نمی رسد و برای استفاده از فکر دیگران، درباره آن موضوع به بحث و گفتگو می پردازد. افراد در مباحثات خود، اهدافی را ممکن است دنبال کنند که به بعضی از آن ها اشاره می کنیم: