تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد سوم
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

حق حیات و حفظ نسل

گفتیم که نخستین چیزی که در جامعه باید رعایت شود، حفظ حیات اعضای جامعه است. اکنون به دنبال آن لازم است مسئله حفظ نسل را، که از فروع و شاخه های حفظ نفس است، مورد توجه قرار دهیم؛ یعنی علاوه بر آن که باید زندگیِ افراد موجود جامعه حفظ شود، نسل جامعه نیز باید باقی و سالم بماند و آیندگان باید مصونیت جانی و سلامت روانی داشته باشند.
در این رابطه مسائلی مانند فحشا و هر آن چه که به سلامت نسل لطمه می زند، مطرح و احکام آن بیان می شود؛ اما از آن جا که در گذشته به مناسبت هایی این موضوعات مطرح شده اند، در این جا فقط به صورت اشاره و گذرا می گوییم که آن مسائل، جنبه اجتماعی هم دارند؛ مثلا طغیان در غریزه جنسی، افراط در اشباع آن و استفاده از طرق
﴿ صفحه 211﴾
نامشروع، علاوه بر این که مانع از کمالات دیگر نفس می شود، برای جامعه هم زیان بار و خطرناک خواهد بود، اساس جامعه را تهدید و نسل آینده را تباه می کند.