تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

پاورقی

1 - نحل/ 125.
2 - كهف/ 29.
3 - بقره/ 138.
4 - احزاب/ 36.
5 - احزاب/ 6.
6 - نساء/ 65.
7 - وسائل الشیعه، ج 27، ص 232.
8 - نور/ 2.
9 - مائده/ 38.
10 - توبه/ 36.
11 - بقره/ 189.
12 - روم/ 30.
13 - الذاریات/ 56.
14 - محمد/ 17.
15 - انفال/ 2.
16 - نساء/ 140.
17 - بحارالانوار، ج 32، ص 354.
18 - بحارالانوار، ج 70، ص 225.
19 - نساء/ 10.
20 - مائده/ 90 ـ 91.
21 - بحارالانوار، ج 70، ص 96.
22 - هود/ 106 و 108.
23 - غاشیه/ 22.
24 - انعام/ 107.
25 - مائده/ 99.
26 - انسان/ 76.
27 - كهف/ 28.
28 - احزاب/ 36.
29 - مائده/ 55.
30 - احزاب/ 6.
31 - یونس/ 99.
32 - شعراء/ 3 ـ 4.
33 - نساء/ 150 ـ 151.
34 - همان/ 65.
35 - همان/ 105.
36 - آل عمران/ 7.
37 - خداوند در این باره مى‌فرماید: «وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنّىِ جَاعِلٌ فِى الاْءَرْضِ خَلِیفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَ یَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ.» (به خاطر بیاور) هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روى زمین جانشینى [= نماینده‌اى] قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند: (پروردگارا،) آیا كسى را در آن قرار مى‌دهى كه فساد و خونریزى كند؟ ما تسبیح و حمد تو را بجا مى‌آوریم و تو را تقدیس مى‌كنیم. پروردگار فرمود: من حقایقى را مى‌دانم كه شما نمى‌دانید. (بقره/ 30.)
38 - انعام/ 112.
39 - حجر/ 29 ـ 30.
40 - بقره/ 31.
41 - انفال/ 22.
42 - اسراء/ 1.
43 - فجر/ 27 - 29.
44 - مائده/ 27.
45 - حق مردم را كم نگذارید. (شعراء/ 138.)
46 - هود/ 87.
47 - بقره/ 257.
48 - یس/ 60 ـ 61.
49 - نحل/ 36.
50 - بقره/ 156.
51 - اسراء/ 44.
52 - نور/ 41.
53 - انسان/ 3.
54 - ذاریات/ 56.
55 - شعراء/ 78 ـ 81.
56 - انعام/ 33.
57 - نساء/ 59.
58 - احزاب/ 6.
59 - ص/ 26.
60 - نساء/ 105.
61 - همان/ 65.
62 - مائده/ 38.
63 - بقره/ 43.
64 - بقره/ 183.
65 - نساء/ 59.
66 - حشر/ 7.
67 - نساء/ 150.
68 - آل عمران/ 7.
69 - التین/ 4 ـ 6
70 - بقره/ 10.
71 - جاثیه/ 23.
72 - اعراف/ 175 ـ 176.
73 - حجرات/ 12.
74 - نساء/ 176.
75 - انعام/ 122.
76 - Scepticism
77 - آل عمران/ 64.
78 - عنكبوت/ 46.
79 - نساء/ 171.
80 - مریم/ 90.
81 - نحل/ 36.
82 - بیّنه/ 5.
83 - زمر/ 3.
84 - لقمان/ 22.
85 - مائده/ 38.
86 - بقره/ 4.
87 - ذاریات/ 20.
88 - توبه/ 45.
89 - ص/ 8.
90 - عنكبوت/ 65.
91 - آل عمران/ 185.
92 - بقره/ 159.
93 - كهف/ 29.
94 - بقره/ 217.
95 - ابن ابى الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج 8 ، ص 250.
96 - توبه/ 52.
97 - بقره/ 159.
98 - بحارالانوار، ج 57 ، ص 234.
99 - انعام/ 68.
100 - نساء/ 140.
101 - ابن ابى‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 12، ص 253.
102 - بحارالانوار، ج 69، ص 360.
103 - بقره/ 265.
104 - همان/ 229.
105 - نهج البلاغه، خ 50
106 - نساء / 150ـ151.
107 - لقمان / 25.
108 - بقره / 34.
109 - حجر / 36 ـ 39.
110 - آل عمران / 64.
111 - توبه / 31.
112 - نحل / 116.
113 - یونس / 59.
114 - نساء / 59.
115 - همان / 80.
116 - نجم / 3ـ4.
117 - كافى، ج 1، ص 67.
118 - ذاریات / 56.
119 - لقمان / 13.
120 - یونس / 59.
121 - نحل / 116.
122 - الرحمن / 7ـ8.
123 - یونس / 59
124 - صحیفه نور، ج 9، ص 251.
125 - یونس / 107.
126 - فاطر / 15.
127 - نحل / 90.
128 - ذاریات / 56.
129 - نحل / 90.
130 - مستدرك الوسائل، ج 12، ص 424.
131 - صحیفه نور، ج 9، ص 251.
132 - حجرات / 13.
133 - یس / 60.
134 - مؤمنون / 33.
135 - شورى / 49.