تربیت
Tarbiat.Org

نظریه سیاسی اسلام جلد اول
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

. 1مرورى بر مطالب پیشین

پیرو بحث تبیین نظریه سیاسى اسلام، در جلسات گذشته بیان شد كه اسلامى بودن یك نظام بستگى به آن دارد كه ارگانهاى نظام در جهت اهداف اسلام و با روشى كه اسلام تعیین كرده حركت كنند. بنابراین، حكومتى اسلامى است كه قواى مقنّنه، قضائیه و مجریه‌اش در خط اسلام باشند و به تعبیر دیگر، رنگ خدایى و اسلامى داشته باشند. اجمالاً هم توضیح داده شد كه معناى برخوردارى قوا از رنگ خدایى و اسلامى چیست. همچنین بیان شد كه اولاً قوانین باید در جهت اهداف اسلام باشند و با قوانینى كه عینا از طرف خدا وضع شده یا به وسیله پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) و جانشینان معصومش علیهم‌السلام مقرّر شده مغایرت نداشته باشد و ثانیا مجرى قانون به معناى عام كه شامل قوه قضائیه نیز مى‌شود باید منتسب به دستگاه الهى باشد و یا خدا مستقیما آنها را تعیین فرماید، مثل پیغمبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) و یا با واسطه از طرف خدا نصب شود، مانند همه كسانى كه از طرف پیامبر (صلى‌الله‌علیه‌و‌آله) و امام معصوم (علیه السلام) نصب مى‌شدند؛ و یا به صورت عام نصب شوند كه این همان نظریه ولایت فقیه است كه قبلاً اجمالاً و در حدّى كه مجال بود به آن اشاره گردید.