تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

خداوندا!

دام شیطان بسیار سخت و سهمگین است، و هوای نفس دشمن خطرناکی است؛ رذائل اخلاقی‏
همچون خارهای جانگداز مغیلان روح ما را آزار می‏دهد، تنها عنایات خاصّ تو است که می‏تواند ما را از چنگال آن دام و آن هوی‏ و هوسها و آن خارهای جانگداز رهایی بخشد.