تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

نتیجه:

هدف از شرح آیات بالا این بود که تأثیر اعمال را در اخلاق، و شکل گیری روح و جان انسان را در پرتو آن روشن سازیم؛ و از مجموع آنها چنین می‏توان نتیجه گرفت که برای خود سازی و تهذیب نفس باید مراقب اعمال خود بود؛ زیرا تکرار گناه و زشتیها از یک سو قبح اعمال را از بین می‏برد و از سوی دیگر روح انسان به آن عادت می‏کند، و تدریجاً به صورت ملکات رذیله رسوخ پیدا می‏کند به گونه‏ای که انسان نه تنها از آن ناراحت نخواهد بود، بلکه گاه به آن افتخار می‏کند!