تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

8 - مراتب توبه‏

علمای اخلاق برای توبه و توبه کاران درجات و مراتب مختلفی ذکر کرده‏اند.
از یک نظر توبه کاران را می‏توان به چهار گروه تقسیم کرد:
گروه اوّل کسانی هستند که از گناهان خویش توبه می‏کنند ولی بعد از مدّتی توبه را می‏شکنند و به گناه باز می‏گردند بی آن که تأسّف و ندامتی از کار خویش داشته باشند، اینها در واقع در مرحله نفس امّاره قرار دارند و عاقبت و سرانجام آنها کاملاً مبهم و پر مخاطره است، چرا که ممکن است یکی از مراحل توبه و بازگشت به سوی خدا مقارن با پایان عمر آنها باشد و به اصطلاح عاقبت آنها به خیر شود، ولی ای بسا پایان عمر آنها با یکی از زمانهای توبه شکنی همراه گردد، و پایانی اسف انگیز و عاقبتی دردناک داشته باشند، و به اصطلاح «عاقبت به شرّ» از دنیا بروند.
گروه دوم کسان هستند که از گناهان خود توبه می‏کنند، و راه طاعت و بندگی حق را ادامه می‏دهند، ولی گاه شهوات در مورد بعضی از گناهان بر آنها غالب می‏شود و توبه را می‏شکنند چون هنوز توان کافی در برابر شهوات پیدا نکرده‏اند؛ ولی با این حال، از توبه شکنی نادم و پشیمانند و پیوسته به خود می‏گویند ای کاش چنین گناهی را نکرده بودیم، و انشاء اللَّه بزودی توبه خواهیم کرد.
این گونه افراد هم در واقع در مرحله نفس امّاره‏اند ولی امید نجاتشان زیادتر است.
گروه‏سوم توبه کارانی هستند که بعد از توبه از گناهان بزرگ پرهیز می‏کنند، و نسبت به اصول‏طاعات پایبندند،ولی‏گاه گرفتار بعضی‏از گناهان می‏شوند،بی‏آن که‏بطور عمد قصد توبه‏شکنی داشته باشند، امّا بلافاصله پشیمان شده و به سرزنش نفس خویشتن می‏پردازند و عزم خویش را بر توبه جزم می‏کنند، وسعی دارند از اسباب گناه فاصله بگیرند.
این گروه در مرحله عالی از نفس لوّامه قرار دارند و به سوی نفس مطمئنّه نزدیک می‏شوند و امید نجات برای آنها بسیار زیاد است.
گروه چهارم توبه کارانی هستند که بعد از توبه با اراده‏ای محکم و آهنین راه اطاعت و بندگی خدا را پیش می‏گیرند و پا برجا می‏مانند.
درست است که معصوم نیستند و گاه فکر گناه و لغزشها ممکن است در آنها پیدا شود ولی از آلودگی به گناه در عمل پرهیز دارند، چرا که نیروی عقل و ایمان در آنها به قدری زیاد است که بر هوای نفس چیره شده و آن را مهار زده است.
این گروه صاحبان نفس مطمئنّه‏اند که در سوره فجر، آیه 27 تا 30، مخاطب به خطاب والا و پر افتخاری هستند که: «یا اَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعی اِلی‏ رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً؛ تو ای روح آرام یافته! به سوی پروردگارت باز گرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است.»
سپس لباس افتخار: «فَادْخُلی فی عِبادی وَ ادْخُلی جَنَّتی؛ سپس در سلک بندگانم درآی و در بهشتم داخل شو.» در بر می‏کنند.
از سوی دیگر، توبه نیز مراتب و مراحل دارد.
مرحله اوّل: توبه از کفر به ایمان.
مرحله دوم: توبه از ایمان تقلیدی یا ایمان سست به ایمان تحقیقی و محکم.
مرحله سوم: توبه از گناهان کبیره و خطرناک.
مرحله چهارم: توبه از گناهان صغیره.
مرحله پنجم: توبه از فکر گناه هر چند آلوده به گناه نشود.
هر گروهی از بندگان خدا توبه‏ای دارند، توبه انبیاء از اضطرابات درونی (و لحظه‏ای عدم توجّه در درون به خدا) است.
و توبه برگزیدگان از نفسی است که به غیر یاد او می‏کشند.(245)
و توبه اولیاء اللَّه از امور نامناسبی است که به فکر آنها می‏گذرد.
و توبه خواص از اشتغال به غیر خداست.
و توبه عوام از گناهان است و هر کدام از آنها دارای نوعی معرفت و آگاهی در آغاز و انجام توبه است.(246)