تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

از کجا شروع کنیم؟

8
تاکنون کلّیاتی را درباره علم اخلاق و نتائج و آثار و انگیزه‏ها و شاخ و برگهای دیگر آن شناخته‏ایم؛ اکنون موقع آن است که با در دست داشتن این اطّلاعات و آگاهیهای کلّی، راه تهذیب نفس را شروع کنیم؛ و یا به تعبیر دیگر، از مسائل ذهنی به مسائل عینی بپردازیم، و از کلّیات وارد جزئیّات شویم.
ولی در اینجا نیز لازم است توقّف کنیم و آمادگیهای لازم را برای این سفر روحانی فراهم سازیم، تا در مسیر راه، گرفتار سرگردانی و حیرانی و بی‏برنامگی و بی‏نقشه بودن نشویم، و نیز لازم است به امور زیر توجّه شود:
1 - سه دیدگاه در چگونگی برخورد با مسائل اخلاقی‏
2 - آیا در هر مرحله استاد و راهنمایی لازم است؟
3 - نقش واعظ درون و واعظ برون‏
4 - اموری که می‏تواند به انسان برای رسیدن به این هدف بسیار بزرگ کمک کند؛ مانند: یاد خدا، عبادات و دعاها، و زیارات، اندرزهای مداوم، و تلقین.
5 - پاک بودن محیط