تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

نتیجه:

از مجموع آنچه در آیات بالا آمد که بخشی از آیات تولّی‏ و تبرّی‏ است بخوبی استفاده می‏شود که مسأله‏
پیوند با ذات پاک خداوند و اولیاء اللَّه، و بریدن از ظالمان و فاسدان و طاغوتها، و در یک کلمه «حبّ فی اللَّه و بغض فی اللَّه» از اساسی‏ترین و اصولی‏ترین تعلیمات قرآن است، که اثر عمیقی در مسائل اخلاقی دارد.این اصل قرآنی و اسلامی، در تمام مسایل زندگی انسان تأثیر مستقیم دارد اعم از مسائل فردی و اجتماعی و دنیایی و آخرتی. و از جمله در مسائل اخلاقی که مورد بحث ما است، نیز اثر فوق‏العاده‏ای دارد.مؤمنان را می‏سازد؛ آنها را تهذیب می‏کند؛ و به آنها تعلیم می‏دهد که در هر قدم، نیکان و پاکان مخصوصاً پیامبراکرم‏صلی الله علیه وآله و امامان معصوم‏علیهم السلام را اسوه و قدوه و سرمشق خود قرار دهند؛ و این از گامهای مؤثّر برای وصول به هدف آفرینش انسان یعنی تهذیب نفس و پرورش فضائل اخلاقی است.