تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

فلسفه تحریم ریا

شاید افراد ظاهر بین هنگامی که به این روایات تکاندهنده نگاه می‏کنند از عظمت گناه ریا و آثار وحشتناک آن در شگفتی فرو روند و تصوّرشان این باشد که اگر عمل انسان خوب باشد چه فرق می‏کند نیّت او هر چه می‏خواهد باشد، فرض کنید انسانی بیمارستان، مسجد، جادّه و پل یا مانند اینها برای رفاه مردم بسازد، نیّتش هرچه باشد بالاخره عمل او نیکو است، به فرض که قصدش ریاکاری باشد خدمت او به مردم در جای خود ثابت است. بگذاریم مردم کار خیر و خدمت کنند نیّتشان هر چه می‏خواهد باشد.
ولی این اشتباه بسیار بزرگی است؛ زیرا اوّلاً، هر عملی دارای دو نوع تأثیر است: تأثیری در خود انسان می‏گذارد، و تأثیری در بیرون. ریاکار با عمل خود درون خود را ویران می‏سازد و از مقام والای توحید دور می‏شود و در قعر درّه شرک پرتاب می‏گردد؛ مردم را وسیله عزّت و احترام خود می‏بیند و قدرت خدا را به دست فراموشی می‏سپارد و این ریاکاری که نوعی بت پرستی است سر از مفاسد بیشمار اخلاقی در می‏آورد.
ثانیاً، از نظر عمل بیرونی و خدماتی که به ظاهر انجام داده و قصد او تظاهر و ریاکاری بوده نیز جامعه دچار خسارت می‏شود چرا که سعی او این است که ظاهر عملش را درست کند و اهمّیّتی به باطن عمل نمی‏دهد و چه بسا این امر سبب می‏شود که آن اسباب رفاه تبدیل به اسباب عذاب برای مردم گردد و لطمه‏های جبران ناپذیری از آن ببینند.
به عبارت دیگر، هنگامی که جامعه‏ای عادت به ریاکاری و تظاهر کند همه چیز او از محتوا تهی می‏شود، فرهنگ و اقتصاد و سیاست و بهداشت و نظم و نیروهای دفاعی همه تو خالی و تهی می‏گردد و همه جا به ظاهر سازی قناعت می‏کنند، دنبال خیر و سعادت جامعه نیستند بلکه به سراغ چیزی می‏روند که ظاهر جالبی داشته باشد، و این طرز کار، ضربات هولناکی بر جامعه وارد می‏کند که بر هوشمندان مخفی و پنهان نیست.