تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

نتیجه:

از روایات بالا و روایات دیگری که در این زمینه در لابه لای کتب معروف روایی وارد شده و به خاطر عدم اطاله سخن از نقل همه آنها چشم پوشیدیم، رابطه بسیار نزدیک عبادت و پاکسازی روح و صفای دل و تهذیب نفوس را روشن می‏سازد.
مخصوصاً هر قدر عبادت خالصتر و بی‏ریاتر و آمیخته با حضور قلب و آداب باشد، این تأثیر قوی‏تر خواهد بود.
این مسأله کاملاً محسوس است که انسان وقتی عبادتی را خالصانه و مخلصانه و با حضور قلب انجام می‏دهد، بعد از آن نورانیّت و صفای دیگری در قلب و جان خود احساس می‏کند، میل او به خوبیها بیشتر می‏شود و تنّفر او از بدیها افزون می‏گردد؛ خود را به خدا نزدیکتر می‏بیند و روح خضوع و تواضع و عبودیّت و تسلیم در برابر حق را در خود زنده می‏بیند.
این نکته قابل توجّه است که همه عبادات یک اثر مشترک دارند و هر کدام یک تأثیر ویژه، اثر مشترک همه آنها پرورش روح خضوع و اخلاص و تسلیم در مقابل حق، و بیداری و هوشیاری و ترک غفلت است.
و اثر ویژه هر کدام متناسب آن عبادت است؛ نماز نهی از فحشاء و منکر می‏کند، و روزه اراده را قوی و هوای نفس را تحت کنترل نیروی عقل در می‏آورد؛ حج، انسان را از تمام رزق و برق‏های زندگی و تعلّقات حیات دور می‏سازد، و زکات، بخل و حرص و دنیا پرستی را کم می‏کند.
ذکر خدا مایه آرامش دل است؛ و هر یک از اذکار، انسان را متوجّه یکی از صفات جلال و جمال خدا می‏کند، و او را به هماهنگی با حق تشویق می‏نماید.
به این ترتیب، کسی که همه این عبادات را به جا می‏آورد، هم از اثرات عامّ آن بهره می‏گیرد و هم از تأثیرات ویژه آنها استفاده می‏کند؛ و می‏تواند فضایل اخلاقی را در پرتو آنها در وجود خود پرورش دهد؛ بنابراین، عبادت و نیایش ما در برابر پروردگار، یکی از گامهای مؤثّر خود سازی ماست، مشروط بر این که با روح و فلسفه عبادت آشنا باشیم و تنها به جسم آن قناعت نکنیم! البتّه، درباره ذکر خدا به خاطر اهمّیّت فوق‏العاده آن بحث جداگانه‏ای خواهیم داشت.