تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

ترجمه:

1 - (هدایت یافتگان) کسانی هستند که ایمان آورده‏اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن (و آرام )است؛ آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‏یابد!
2 - نماز را بر پا دار که نماز (انسان را) از زشتیها و گناه باز می‏دارد و یاد خدا مهمتر است!
3 - (ای موسی!) من «اللّه» هستم، معبودی جز من نیست! مرا بپرست و نماز را برای یاد من بپا دار
4 - (اکنون) تو و برادرت با آیات من بروید و در یاد من کوتاهی نکنید!
5 - و هرکس از یاد من روی گردان شود زندگی (سخت و) تنگی خواهد داشت!
6 - با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می‏خوانند و تنها رضای او را می‏طلبند و هرگز به‏خاطر زیورهای‏دنیا چشمان‏خود را از آنها برمگیر! و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن، همانها که از هوای نفس پیروی کردند و کارهایشان افراطی است!
7 - از کسی که از یاد ما روی می‏گرداند و جز زندگی مادّی دنیا را نمی‏طلبد اعراض کن!
8 - ای کسانی که ایمان آورده‏اید! خدا را بسیار یاد کنید - و صبح و شام او را تسبیح گویید! - او کسی است که بر شما درود و رحمت می‏فرستد، و فرشتگان او (نیز برای شما تقاضای رحمت می‏کنند)، تا شما را از ظلمات (جهل و شرک و گناه) به سوی نور (ایمان و علم تقوا) رهنمون گردد، او نسبت به مؤمنان همواره مهربان بوده است.
9 - شیطان می‏خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد!
10 - مردانی (آنها کسانی هستند) که هیچ تجارت و معامله‏ای آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و ادای زکات غافل نمی کند!