تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

ترجمه:

1 - چنین نیست‏که آنها می‏پندارند، بلکه اعمالشان چون‏زنگاری بردلهایشان نشسته است.
2 - این گونه برای اسرافکاران اعمالشان زینت داده شده است (که زشتی این عمل را درک نمی‏کنند).
3 - آیا کسی که عمل بدش برای او آراسته شده و آن را خوب و زیبا می‏بیند همانند کسی است که واقع را آنچنان که هست می‏یابد.
4 - او و قومش را دیدم که برای غیر خدا - خورشید - سجده می‏کنند و شیطان اعمالشان را در نظرشان جلوه داده ...
5 - بگو آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین مردم در کارها چه کسانی هستند؛ آنها که تلاشهایشان در زندگی دنیا گم (و نابود) شده با این حال می‏پندارند کار نیک انجام می‏دهند.
6 - توبه تنها برای کسانی است که کار بدی از روی جهالت انجام می‏دهند، سپس بزودی توبه می‏کنند؛ خداوند توبه چنین اشخاصی را می‏پذیرد و خدا دانا و حکیم است.
7 - از اموال آنها صدقه‏ای (زکات) بگیر، تا به وسیله آن آنها را پاک سازی و پرورش دهی!