تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

اصول کلّی برای دفع خطرات زبان‏

حال که روشن شد زبان در عین این که یکی از بزرگترین نعمتهای پروردگار است تا چه اندازه خطرناک می‏تواند باشد تا آنجا که سرچشمه گناهان بی‏شمار می‏گردد، و خرمن سعادت انسان را به آتش می‏کشد، باید به فکر بود که با رعایت کدام اصول می‏توان این خطر بزرگ را بر طرف کرد یا به حدّاقل رسانید؟
از روایات اسلامی و کلمات بزرگان اخلاق و رهروان سیر و سلوک الی اللَّه اموری استفاده می‏شود که ما آنها را به عنوان اصول کلّی برای مبارزه با آفات زبان می‏آوریم: