تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

ترجمه:

1 - ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید، آن کس که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید، تا پرهیزگار شوید.
2 - ای کسانی که ایمان آورده‏اید! روزه بر شما نوشته شده، همان گونه که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد، تا پرهیزگار شوید.
3 - ... و نماز را بر پا دار که نماز (انسان را) از زشتیها و گناه باز می‏دارد.
4 - به یقین انسان حریص و کم طاقت آفریده شده است - هنگامی که بدی به او رسد بی تابی می‏کند - و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران می‏شود (و بخل می‏ورزد) - مگر نماز گزاران - آنها که نماز را پیوسته به جا می‏آورند.
5 - از اموال آنها صدقه‏ای (به عنوان زکات) بگیر تا به وسیله آن، آنها را پاک سازی و پرورش دهی.
6 - آنان کسانی هستند که ایمان آورده‏اند، و دلهایشان به یاد خدا مطمئن (و آرام) است، آگاه باشید تنها با یاد خدا دلها آرامش می‏یابد!
7 - ای کسانی که ایمان آورده‏اید! از صبر (روزه) و نماز کمک بگیرید! (زیرا) خداوند با صابران است!