تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2 - اخلاق مادّیگری‏

می‏دانیم مادّیها شعبی دارند که یک شعبه معروف آن مادّیگری کمونیستی است. از دیدگاه این مکتب که همه چیز را از دریچه مادّه می‏نگرد و به خدا و مسائل معنوی، ایمان ندارد، و اصالت را برای اقتصاد قائل است و برای تاریخ نیز ماهیّت مادّی و اقتصادی قائل می‏باشد، هر چیز که جامعه را به سوی اقتصاد کمونیستی سوق دهد اخلاق است، و یا به تعبیر خودشان «آنچه انقلاب کمونیسم را تسریع کند، اخلاق محسوب می‏شود.» مثلاً این که راست گفتن یا دروغ گفتن کدام اخلاقی و یا غیر اخلاقی است با توجّه به تأثیر آنها در انقلاب ارزیابی می‏شود، اگر دروغ به انقلاب سرعت ببخشد، یک امر اخلاقی است و اگر راست تأثیر منفی بگذارد یک امر غیر اخلاقی محسوب می‏شود!
شاخه‏های دیگر مادّیگری نیز هر کدام طبق مسلک خود اخلاق را تفسیر می‏کنند؛ آنها که اصل را بر لذّت و کام گرفتن از لذائذ مادّی نهاده‏اند چیزی به نام اخلاق قبول ندارند و یا به تعبیر دیگر، اخلاق را در صفات و افعالی می‏دانند که راه را برای وصول به لذّت هموار سازد.
و آنها که اصل را بر منافع شخصی و فردی نهاده‏اند و حتَّی جامعه بشری را تا آن اندازه محترم می‏شمرند که در مسیر منافع شخصی آنها باشد (همان گونه که در مکتبهای سرمایه داری غرب دیده می‏شود) اخلاق را به اموری تفسیر می‏کنند که آنها را به منافع مادّی و شخصی آنها برساند و همه چیز را در پای آن قربانی می‏کنند!