تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد اول - اصول مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

گامهای عملی به سوی تهذیب اخلاقی‏

در این فصل به سراغ اموری می‏رویم که زمینه را برای پرورش «فضائل اخلاقی» فراهم می‏سازد و گام به گام انسان را به خدا نزدیکتر می‏سازد، و این بحث اهمّیّت فوق‏العاده‏ای در علم اخلاق دارد و از امور زیادی بحث می‏کند: