تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 61-63

آیه و ترجمه

وَ إِذَا قـِیـلَ لهَُمْ تـَعـَالَوْا إِلی مـَا أَنـزَلَ اللَّهُ وَ إِلی الرَّسولِ رَأَیْت الْمُنَفِقِینَ یَصدُّونَ عَنک صدُوداً(61)

فـَکـَیـْف إِذَا أَصـبـَتـْهـُم مُّصِیبَةُ بِمَا قَدَّمَت أَیْدِیهِمْ ثُمَّ جَاءُوک یحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلا إِحْسناً وَ تَوْفِیقاً(62)

أُولَئک الَّذِیـنَ یـَعـْلَمُ اللَّهُ مـَا فـی قـُلُوبـِهـِمْ فـَأَعـْرِض عـَنـهـُمْ وَ عـِظـهـُمْ وَ قُل لَّهُمْ فی أَنفُسِهِمْ قَوْلا بَلِیغاً(63)

ترجمه:

61 - و هـنـگـامـی کـه بـه آنـهـا گـفـتـه مـی شـود: ((بـه سـوی آنـچـه خـدا نـازل کـرده، و بـه سـوی پـیـامـبـر بـیـایـیـد، مـنـافـقـان را مـی بـیـنـی کـه از قبول دعوت تو اعراض می کنند.

62 - پس چگونه موقعی که بر اثر اعمالشان گرفتار مصیبتی می شوند به سراغ تو مـی آیـنـد و سـوگند یاد می کنند که منظور ما (از بردن داوری به نزد دیگران) جز نیکی کردن و توافق (میان طرفین نزاع) نبوده است؟!

63 - آنـهـا کـسـانـی هـسـتند که خدا، آنچه را در دل دارند می داند. از (مجازات) آنها صرف نظر کن! و آنها را اندرز ده! و با بیانی رسا، نتایج اعمالشان را به آنها گوشزد نما!

تفسیر: