تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 23

آیه و ترجمه

حـُرِّمـَت عـَلَیـْکـمْ أُمَّهَتُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ وَ أَخَوَتُکمْ وَ عَمَّتُکُمْ وَ خَلَتُکُمْ وَ بَنَات الاَخ وَ بَنَات الاُخـْتِ وَ أُمَّهـَتـُکـمُ الَّتـی أَرْضـعـْنـَکـُمْ وَ أَخَوَتُکم مِّنَ الرَّضعَةِ وَ أُمَّهَت نِسائکمْ وَ رَبَئبُکمُ الَّتـی فـی حـُجـُورِکـم مِّن نِّسائکُمُ الَّتی دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَکُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلا جـُنـَاحَ عـَلَیـْکـمْ وَ حـَلَئلُ أَبـْنَائکمُ الَّذِینَ مِنْ أَصلَبِکمْ وَ أَن تَجْمَعُوا بَینَ الاُخْتَینِ إِلا مَا قَدْ سلَف إِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَّحِیماً(23)

ترجمه:

23 - حـرام شـده اسـت بـر شـمـا، مـادرانتان، و دختران، و خواهران، و عمه ها، و خاله ها، و دخـتـران بـرادر، و دخـتـران خـواهـر شـمـا، و مـادرانـی کـه شـما را شیر داده اند، و خواهران رضـاعـی شـمـا، و مادران همسرانتان، و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته انـد از هـمـسـرانـی کـه بـا آنـهـا آمـیـزش جنسی داشته اید - و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نـداشته اید، (دختران آنها) برای شما مانعی ندارد - و (همچنین) همسرهای پسرانتان که از نـسل شما هستند (- نه پسر خوانده ها -) و (نیز حرام است بر شما) جمع میان دو خواهر کنید؛ مگر آنچه در گذشته واقع شده؛ چرا که خداوند، آمرزنده و مهربان است.

تفسیر: