تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

تورات کنونی و تحریم پاره ای از گوشتها:

در تورات کنونی در سفر ((لاویان)) فصل یازدهم ضمن بیان گوشتهای حرام و حلال چنین می خوانیم: ((از نوشخوار کنندگان و سم چاکان اینها را نخورید، شتر را با وجودی که نوشخوار می کند اما تمام سم چاک نیست آن برای شما ناپاک است)).

از جمله های فوق استفاده می شود که یهود گوشت شتر و سایر سم چاکان را حرام می دانستند، ولی هیچگونه دلالتی بر تحریم آنها در آئین ابراهیم و نوح ندارد ممکن است این قسمت از آنها باشد که بعنوان مجازات بر یهود تحریم شده بود.

در آخرین آیه مورد بحث روی سخن را به پیامبر کرده، می گوید: ((بگو: خدا راست گفته (و اینها در آئین پاک ابراهیم نبود)) (قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین)

اکنون که می بینید من در دعوت خود صادق و راستگویم، پس از آئین من که همان آئین پاک و بی آلایش ابراهیم است پیروی نمائید زیرا او ((حنیف)) بود یعنی از ادیان باطل متمایل به حق شده بود و در دستورات او حتی در مورد غذاهای پاک یک حکم انحرافی و تحریم بی دلیل وجود نداشت. او هرگز از مشرکان نبود و این که مشرکان عرب خود را بر آئین او می دانند کاملا بی معنی است، ((بت پرست)) کجا و ((بت شکن)) کجا؟


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 19@@@

قابل توجه این که در قرآن کرارا روی این جمله تکیه شده است که ابراهیم از مشرکان نبود.**تعبیر (و ما کان من المشرکین) در سوره آل عمران 67 _ 95 و انعام 161 و نحل 124 و بقره 135 دیده می شود.***

زیرا همانطور که قبلا هم اشاره کردیم بت پرستان جاهلیت مدعی بودند که بر آئین ابراهیم هستند و آنقدر در این ادعا پیش رفته بودند که دیگران، آنها را ((حنفا)) (پیروان ابراهیم)! معرفی می کردند، لذا قرآن مکرر این موضوع را نفی می کند.


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 20@@@