تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 49-50

آیه و ترجمه

أَ لَمْ تَرَ إِلی الَّذِینَ یُزَکُّونَ أَنفُسهُم بَلِ اللَّهُ یُزَکی مَن یَشاءُ وَ لا یُظلَمُونَ فَتِیلاً(49)

انظرْ کَیْف یَفْترُونَ عَلی اللَّهِ الْکَذِب وَ کَفَی بِهِ إِثْماً مُّبِیناً(50)

ترجمه:

49 - آیـا نـدیـدی کسانی را که خودستایی می کنند؟! (این خودستاییها، بی ارزش است؛) ولی خدا هر کس را بخواهد ستایش می کند؛ و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد.

50 - بـبـیـن چـگـونـه بـه خـدا دروغ مـی بندند! و همین گناه آشکار، (برای مجازات آنان) کافی است.

شان نزول:

در بـسـیـاری از تـفـاسـیـر اسـلامـی در ذیـل آیـه چـنـیـن نـقـل شـده: کـه یـهـود و نـصـاری بـرای خـود امـتـیـازاتـی قـائل بودند و همانطور که در آیات قرآن نقل شده گاهی می گفتند ((ما فرزندان خداییم))**سوره مائده، آیه 18.*** و گـاهـی مـی گـفـتـنـد: ((بهشت مخصوص ما است و غیر از ما، در آن راهی ندارد))**سوره بقره، آیه 111.*** آیات فوق نازل شد و به این پندارهای باطل پاسخ گفت.

تفسیر: