تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

اهمیت امانت و عدالت در اسلام

در مـنابع اسلامی به قدری درباره این موضوع تاکید شده که در مورد سایر احکام کمتر دیده می شود، احادیث کوتاه زیر روشنگر این واقعیت است:

1 - از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که فرمود:

((لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده فان ذلک شیء اعتاده فلو ترکه استوحش و لکـن انـظـروا الی صـدق حـدیـثه و اداء امانته:)) (تنها) نگاه به رکوع و سجود طولانی افـراد نـکـنـیـد، زیرا ممکن است عادتی برای آنها شده باشد که از ترک آن ناراحت شوند، ولی نگاه به راستگوئی در سخن و اداء امانت آنها کنید.

2 - در حـدیـث دیـگـری از امـام صـادق (عـلیـه السـلام) نقل شده که فرمود: اگر علی (علیه السلام) آن همه مقام در نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) پیدا کرد به خاطر راستگوئی در سخن و اداء امانت بود.**نور الثقلین، جلد اول صفحه 496.***


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 479@@@

3 - در حـدیـث دیـگـری از امـام صـادق (عـلیـه السـلام) نـیـز نـقـل شـده کـه بـه یـکـی از دوسـتـان خود فرمود: ((ان ضارب علی بالسیف و قاتله، لو ائتـمـنـنـی و اسـتـنـصـحـنـی و اسـتـشـارنـی ثـم قـبلت ذلک منه لادیت الیه الامانة:)) اگر قـاتـل عـلی (علیه السلام) امانتی پیش من میگذاشت و یا از من نصیحتی میخواست و یا با من مشورتی می کرد و من آمادگی خود را برای این امور اعلام میداشتم، قطعا حق امانت را ادا می نمودم.**نور الثقلین، جلد اول صفحه 496.***

4 - در روایاتی که در منابع شیعه و اهل تسنن از پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده این گفتار بزرگ می درخشد:

((آیة المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا ائتمن خان:)) نشانه منافق سه چیز است دروغگوئی، پیمانشکنی، و خیانت در امانت.**صحیح ترمذی و نسائی بنا به نقل المنار، همین مضمون در سفینه البحار نیز آمده است.***

5 - پـیـغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به علی (علیه السلام) فرمود: هنگامی کـه طرفین نزاع نزد تو می آیند حتی در نگاه کردن به آن دو، و مقدار و چگونگی سخنان کـه بـه آنـهـا مـی گـویی، مساوات و عدالت را رعایت کن (سو بین الخصمین فی لحظک و لفـظک). هنگامی که طرفین نزاع تو می آیند در نگاه کردن به آن دو، و مقدار و چگونگی سخنان که به آنها می گویی، مساوات و عدالت را رعایت کن)).**مجمع البیان، جلد سوم صفحه 64.***


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 480@@@