تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 44-45

آیه و ترجمه

أَ لَمْ تـَرَ إِلی الَّذِیـنَ أُوتـُوا نـَصـِیباً مِّنَ الْکِتَبِ یَشترُونَ الضلَلَةَ وَ یُرِیدُونَ أَن تَضِلُّوا السبِیلَ(44)

وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائکُمْ وَ کَفَی بِاللَّهِ وَلِیًّا وَ کَفَی بِاللَّهِ نَصِیراً(45)

ترجمه:

44 - آیـا نـدیـدی کـسـانی را که بهره ای از کتاب (خدا) به آنها داده شده بود، (به جای ایـنکه از آن، برای هدایت خود و دیگران استفاده کنند، برای خویش) گمراهی می خرند، و می خواهند شما نیز گمراه شوید.

45 - خـدا از دشـمـنـان شـما آگاه است؛ (ولی آنها به شما زیانی نمی رسانند.) و کافی است که خدا ولی شما باشد؛ و کافی است که خدا یاور شما باشد.

تفسیر:

در نـخـسـتـیـن آیـه از آیـات فـوق اشـاره بـه گـروهـی از کـفـار اهـل کتاب می کند، که خریدار ضلالت و گمراهی بودند و با تعبیری که حاکی از تعجب اسـت پـیـامـبر را مخاطب ساخته، می فرماید: ((آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب (خدا) به آنها داده شده بود (به جای اینکه از آن، برای هدایت خود و دیگران استفاده کنند، بـرای خـویـش) گـمـراهـی می خرند، و می خواهند شما نیز گمراه شوید))؟ (الم تر الی الذیـن اوتـوا نـصـیـبـا مـن الکـتـاب یـشـتـرون الضـلالة و یـریـدون ان تـضـلوا السبیل).

و بـه ایـن تـرتـیـب آنـچـه وسـیـله هـدایـت خـود و دیـگـران بـود بـر اثـر سـوء نـیاتشان تـبـدیـل بـه وسـیـله گـمـراه شـدن و گـمـراه کـردن گـشـت، چـرا کـه آنـهـا هـیـچ گـاه دنبال حقیقت نبودند، بلکه به همه چیز با عینک سیاه نفاق و حسد و مادیگری می نگریستند.

ضمنا از جمله ((اوتوا نصیبا من الکتاب))؛ بخشی از کتاب در اختیار آنها قرار داده شد)) اسـتـفـاده می شود که آنچه در اختیار داشتند، تمام کتاب آسمانی تورات نبود، بلکه تنها بخشی از آن بوده است و این حقایق مسلم تاریخی نیز کاملا


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 445@@@

سازگار است که قسمتهایی از تورات و انجیل واقعی با گذشت زمان تحریف شده و یا از بین رفته است.

در آیـه بـعـد مـی فـرمـاید: ((اینها اگر چه در لباس دوست خود را جلوه می دهند، دشمنان واقعی شما هستند، و خداوند از دشمنان شما آگاهتر است)) (والله اعلم باعدائکم).

ولی شـمـا هـرگـز از عـداوت آنها وحشت نکنید، شما تنها نیستید ((همین قدر کافی است که خـداونـد رهـبـر و ولی شـما و یار و یاور شما باشد)) (و کفی بالله ولیا و کفی بالله نصیرا).

زیـرا از آنـهـا کـاری ساخته نیست و اگر گفته های آنها را زیر پا بگذارید جای ترس و نگرانی نخواهد بود.


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 446@@@