تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 58

آیه و ترجمه

إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الاَمَنَتِ إِلی أَهْلِهَا وَ إِذَا حَکَمْتُم بَینَ النَّاسِ أَن تحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظکم بِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ سمِیعَا بَصِیراً(58)

ترجمه:

58 - خـداونـد بـه شـمـا فـرمان میدهد که امانتها را به صاحبان آن برسانید و هنگامی که مـیـان مردم داوری میکنید از روی عدالت داوری کنید، خداوند پند و اندرزهای خوبی به شما میدهد، خداوند شنوا و بیناست.

شان نزول:

در تـفـسـیـر مـجـمـع البـیـان و بـعـضـی دیـگـر از تـفـاسـیـر اسـلامـی نـقـل شـده کـه ایـن آیه زمانی نازل گردید که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) با پیروزی کامل وارد شهر مکه گردید، عثمان بن طلحه را که کلیددار خانه کعبه بود احضار کرد و کلید را از او گرفت، تا درون خانه کعبه را از وجود بتها پاک سازد، عباس عموی پـیـامـبـر (صـلی الله عـلیـه و آله و سلم) پس از انجام این مقصود تقاضا کرد که پیامبر (صـلی الله عـلیه و آله و سلم) با تحویل کلید خانه خدا به او، مقام کلیدداری بیت الله کـه در مـیـان عـرب یـک مـقـام بـرجـسـتـه و شـامـخ بـود، بـه او سـپـرده شـود (گویا عباس میل داشت از نفوذ اجتماعی و سیاسی برادرزاده خود به نفع شخص خویش استفاده کند) ولی پـیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بر خلاف این تقاضا پس از تطهیر خانه کعبه از لوث بـتـهـا در خـانـه را بـسـت و کـلیـد را بـه عـثـمـان بـن طـلحـه تحویل داد، در حالی که آیه مورد بحث را تلاوت مینمود ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها...**بعضی از مفسران معتقدند که آیه قبل از فتح مکه نازل شده و شأن نزول فوق را صحیح نمی دانند ولی چه شأن نزول فوق صحیح باشد چه نباشد، تأثیری در قانون مهمی که از آیه استفاده می شود ندارد.***


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 476@@@

تفسیر: