تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیا بهشت و دوزخ الان موجودند؟

اکثر دانشمندان اسلامی معتقدند که این دو هم اکنون وجود خارجی دارند و ظواهر آیات قرآن نیز این نظر را تاءیید می کند، به عنوان نمونه:

1 - در آیه مورد بحث و در آیات فراوان دیگری تعبیر به ((اعدت)) (مهیا شده) یا تعبیرات دیگری از همین ماده، گاهی در مورد بهشت و گاهی درباره دوزخ، آمده است.**به آیات توبه، 89 و 100، فتح: 6، بقره: 24، آل عمران: 131، و 133، حدید: 21 مراجعه شود.***

از این آیات استفاده می شود که بهشت و دوزخ هم اکنون آماده شده اند اگر چه بر اثر اعمال نیک و بد انسانها توسعه می یابند (دقت کنید).

2 - در آیات مربوط به معراج در آیه 13 تا 15 سوره ((و النجم)) می خوانیم: ((و لقد رآه نزلة اخری عند سدرة المنتهی عندها جنة الماوی؛ بار دیگر پیامبر جبرئیل را نزد (سدرة المنتهی) در آنجا که بهشت جاویدان قرار داشت مشاهده کرد)) - این تعبیر گواه دیگری بر وجود فعلی بهشت است.

3 - در سوره تکاثر آیه 5 و 6 و 7 می فرماید: ((کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین؛ اگر علم الیقین داشتید دوزخ را مشاهده می کردید سپس به عین الیقین آن را می دیدید)).

در روایات مربوط به معراج و روایات دیگر نیز نشانه های روشنی بر این مساءله دیده می شود.**باید توجه داشت که بهشت جهان دیگر که اکنون مورد بحث است غیر از بهشتی است که آدم در آن بود و قبل از آفرینش آدم وجود داشت.***

بهشت و دوزخ در کجا هستند؟

به دنبال بحث فوق این بحث پیش می آید که اگر این دو هم اکنون موجودند


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 114@@@