تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

مقدمه

این سوره در ((مدینه)) نازل شده و دارای 177 آیه است.


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 273@@@