تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

سازشکاران

ایـن آیه با توجه به شاءن نزولی که در بالا گفته شد، یکی دیگر از صفات ناپسند یـهـود را مـنـعکس می کند که آنها برای پیشبرد اهدافشان آنچنان سازشکاری با هر جمعیتی نـشـان مـی دادنـد کـه حـتـی بـرای جلب نظر بت پرستان در برابر بتهای آنها سجده می کـردنـد و آنچه را که درباره عظمت اسلام و صفات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دیـده یـا خـوانـده بـودنـد زیـر پـا مـی گـذاشتند، و حتی برای خوش آیند بتپرستان آئین خـرافـی و مـمـلو از نـنـگ آنـهـا را بـر اسـلام تـرجـیـح مـی دادنـد، بـا ایـنـکـه اهـل کـتـاب بودند و قدر مشترکشان با اسلام به مراتب بیش از بت پرستان بود، لذا آیه فوق به عنوان تعجب


@@تفسیر نمونه، جلد 3، صفحه 463@@@

می گوید: ((آیا ندیدی کسانی را که سهمی از کتاب خدا داشتند، اما در برابر بت سجده کردند و به طغیانگران اظهار ایمان نمودند)) (الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت).

بـه ایـن هـم قـنـاعت نکردند، بلکه به کفار گفتند: راه شما از مسلمانان به هدایت نزدیکتر است (و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا).