تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد3
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

سوره نساء

قبل از ورود در تفسیر آیات این سوره یادآوری چند نکته لازم است: