تربیت
Tarbiat.Org

پاسخ استاد به جوانان پرسش گر
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

چگونگى تبلور «اسلامیت» در قواى سه‌گانه حكومت

پرسش:
اسلامیت حكومت یعنى چه؟ و رابطه آن با قواى سه‌گانه چگونه است؟
پاسخ: ویژگى اصلى نظام اسلامى ما كه بیش از دو دهه از عمر عزیزش مى‌گذرد و به بهاى خونهاى پاك هزاران انسان شریف و فداكار بدست آمده، اسلامى بودن آن است.
اما معناى این كه یك نظام، اسلامى باشد و این فصل مقوّم(30) را داشته باشد چیست؟
معناى اینكه ما طرفدار نظام اسلامى هستیم و جامعه ما باید بر اساس اسلام اداره شود این است كه باید یك دستگاه حكومتى بر اساس اسلام تشكیل و مدیریّت شود. و براى ارائه ساختار كلان حكومت اسلامى در یك جمله مى‌توان گفت: نظریه اسلام در باب حكومت این است كه همه شؤون سیاست و حكومت باید خدایى و ملهم از مبدء وحى باشد‌؛ و همین امر اسلامیت نظام و حكومت را تضمین مى‌كند.
براى توضیح بیشتر اسلامیت نظام و بررسى جامعتر رابطه آن با قواى سه گانه، لازم است به نظریه تفكیك قوا كه در «فلسفه حقوق» مطرح شده است نظرى اجمالى داشته باشیم: